Η συνάντηση γίνεται σε πολύ καλό και θετικό κλίμα.